Nasza współpraca

Terapia ma pomóc Tobie, ale wkraczamy na te ścieżkę wspólnie.

W terapii bardzo ważne jest dla mnie wytworzenie autentycznej więzi i zaufania. Wierzę, że tylko autentyczny, empatyczny i bezwarunkowo akceptujący kontakt pozwala osobom pozostającym w terapii zmierzyć się z problemami i przepracować je, dzięki czemu mogą one cieszyć się nową jakością życia i korzystać z pełni swojego potencjału.
Bardzo istotne jest dla mnie zapewnienie dyskrecji i poczucia bezpieczeństwa. Opis procesów terapeutycznych jest sporządzany w formie anonimowej. Ważnym dla mnie aspektem naszej umowy jest szanowanie naszego czasu, dlatego odwołanie spotkania bez ponoszenia kosztów możliwe jest najpóźniej na 24 godz przed planowaną sesją.

Współpraca ze mną

Ty decydujesz

Konsultacja psychologiczna nie zobowiązuje do podjęcia terapii, można  z niej skorzystać za każdym razem, kiedy w życiu pojawiają się trudności, pytania czy wątpliwości, albo podjąć decyzję o podjęciu psychoterapii.

Pierwsze spotkania pozwalają  określić rodzaj doświadczanej trudności i znaleźć najbardziej odpowiednią formę pomocy. Razem możemy ustalić  wstępny plan, cele i czas terapii.