Uzależnienia

Skłonności

Jeśli niepokoi Cię Twoja skłonność, do alkoholu, leków innych używek albo zachowań, możemy o tym porozmawiać i zastanowić się wspólnie  co się dzieje. Pracuję  z osobami „wysoko-funkcjonującymi” , ofiarując ze swojej strony pełną dyskrecję  i pełne zrozumienie i wsparcie. Pracuję z osobami doświadczającymi uzależnienia,  współuzależnienia albo  innych trudności wynikających z uzależnień.