Kryzysy w relacjach

Kryzys w związku

Skutecznie pomagam przejść przez  trudności i katastrofy jakie napotykamy  w związkach. Często kryzys dotyczy zdrady, rozstania z drugą osobą, albo poczucia osamotnienia w trwającym związku. Problemy relacyjne często opisywane są jako brak satysfakcji z relacji, nieudane relacje rodzinne albo poczucie krzywdy i złego traktowania przez innych. W procesie psychoterapii staramy się wspólnie znaleźć ścieżkę do  przywrócenia równowagi emocjonalnej,  poprawy funkcjonowania psychicznego i wykorzystaniu zaistniałego kryzysu do rozwoju.