Kobieca Samoakceptacja

Troska o siebie

Specjalizuję się w pomocy kobietom w najważniejszych dla nich obszarach życia.  Sama jestem kobietą „po przejściach” rozumiem kobiecy punkt widzenia, nasze emocje i trudności. Pomagam we wzmacnianiu poczucia własnej wartości, budowaniu pewności siebie. Radzeniu sobie z krytyką, podnoszeniu się po życiowych katastrofach. W pozbywaniu się nawyku samokrytycyzmu i zamartwiania się. Pomagam w nauce zdrowego stawiania granic, dbania o swoje potrzeby, we wzmacnianiu odporności psychicznej, odporności na opinie innych, w odkrywaniu prawdziwej siebie, własnych zalet i mocnych stron. Wspieram kobiety w doświadczeniu, że #siłajestkobietą i że można życie zmienić na lepsze, pełne radości spokoju ducha.