Pustka egzystencjalna

Brak sensu życia

Współczesny świat funduje nam nie tylko olbrzymie możliwości, ale i pogłębia poczucie zagubienia i chaosu. Coraz większa liczba osób doświadcza poczucia braku sensu życia, frustracji egzystencjalnej. Towarzyszy temu brak radości z życia, wszechogarniające poczucie pustki egzystencjalnej, nuda często też wypalenie zawodowe. Z pomocą przychodzi Logoterapia – nurt psychoterapii skoncentrowany na sensie życia, wartościach i analizie egzystencjalnej. Logoterapia jest psychoterapią pozytywną, krótko i średnioterminową, o wysokiej skuteczności. Skupia się ona głównie na przyszłości i wspólnym poszukaniu sensu życia.  Twórca tego humanistycznego podejścia do człowieka i jego cierpienia Viktor Frankl powiedział:

„Człowiek jest w rzeczywistości istotą poszukującą sensów, które mogłaby wypełnić, oraz innych ludzi, których mogłaby spotkać”